”Messut, se on aikansa elänyt juttu. Niihin menee pirusti rahaa, eikä ne tuota mitään. Nyt pitää pistää kaikki paukut markkinointiautomaation kehittämiseen!” 

Messujen merkitys modernissa myynnissä ja markkinoinnissa

Kun kuulen tällaisia kommentteja, tulee ensimmäiseksi mieleeni, onko ymmärretty oikein messujen merkitys osana markkinoinnin kokonaisuutta. Mitä tahansa markkinoinnin välineitä käytetäänkin, pitää niiden tukea omalla erityisellä tavallaan yrityksen tavoitteita.

Kehityksen myötä saamme jatkuvasti uusia työkaluja ja niihin liittyviä termejä arkeemme. Uusi ja tuntematon vaatii tutuksi tullakseen määrittelyn. Esimerkiksi markkinointiautomaation yksi määrittely on ”tehostaa ja automatisoida toistuvia markkinoinnin prosesseja, luokitella liidejä ja pitää yllä asiakkaiden mielenkiintoa.”

Messut, miten olet sen määritellyt? Niinpä! Kun jokin asia on arkipäiväistynyt, emme kovin helposti päivitä siihen liittyvää ajatteluamme, saati toimintaamme. Esimerkkinä olkoon oman alansa edelläkävijä, psykiatri Ben Furman, joka katsoi ammattinsa kautta ihmisten toimimista osana tiimejä huomaten, ettei homma oikein aina toiminut halutulla tavalla ”tiimeissä”. Tältä pohjalta hän kollegoineen kehitti ihmisten välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi menetelmän nimeltä ”Reteaming”. Lähtökohtaisesti vanhat mallit ohjaavat toimintaamme ja pahimmillaan jätämme käyttämättä mahdollisuudet saada aikaan suuret hyödyt kehittämällä edelleen jo olemassa olevaa.

Miksi messut voivat olla vaikuttava, moderni markkinointikanava?

Suurella todennäköisyydellä olet jonkin sosiaalisen median käyttäjä, mahdollisesti myös jonkun sinua kiinnostavan ryhmän jäsen. Luet ja ehkä osallistut keskusteluihin, jaat sekä muiden että omia kokemuksiasi, myötäelät toisten kokemuksia, saatat vihastua kritiikistä, mutta olet joka tapauksessa jonkin asteisella tunnetasolla osa tuota ryhmää.

Messujen modernisoinnin sekä ajattelun että toiminnan tasolla voit aloittaa vaikka tällaisten määrittelyjen avulla:

 • Messut ovat paljon enemmän kuin some
 • Ihmiset haluavat aitoja tunnekokemuksia
 • Messukävijät ovat jo pitkälle seulottua potentiaalista käyttäjäkohderyhmää
 • Messut ovat myyntitapahtumia
  (myyt mm. ideoita, jatkotapaamisia, lupaa kontaktoida päättäjää, tuotteita jne.)
 • Teet osastolla asiat eri tavalla kuin aikaisemmin
 • Olet valmentanut porukkasi toimimaan uudella tavalla
 • Pystyt hyödyntämään ihmisen kaikkia aisteja vaikutuksen aikaansaamisessa
 • Liität kävijät omaan ”heimoosi” ja rakennat yhteisöllisyyttä
 • Kytket kokemukset yritykseesi
 • Olet asettanut tavoitteet messutapahtumalle
 • Mittaat tavoitteiden toteutumista
 • Messut tukevat muita markkinointitoimenpiteitä

Messut ovat samalla sekä perinteinen että moderni tapa hyödyntää ihmisten erilaiset sosiaaliset tarpeet ja bisnesmahdollisuudet.

Uskalla erottautua!