Taikuri ja myynninvalmentaja työskentelevät molemmat samojen päämäärien hyväksi. Niitä ovat vuorovaikutus, tunteisiin vaikuttaminen, muistijäljen jättäminen ja myynti. He katsovat samaa asiaa hieman eri vinkkelistä.

Taikuri tietää, miten saa asiakkaan huomion ja miltä kaiken tulee näyttää.

Myynninvalmentaja tuo teoriapuolen osaamisen ja neuvoo, miten viesti tulee kertoa.

Bisnestaikureiden myynninvalmentaja ajattelee, että jokainen yrityksen edustaja on osa myyntiorganisaatiota – myös asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka eivät ajattele olevansa myyjiä. Myynninvalmentaja valmentaa koko yrityksen jokaisen edustajan ajattelemaan myynnillisesti.

Myynninvalmennus suunnitellaan ja toteutetaan täysin asiakkaan maailmassa. Esimerkiksi ilmalämpöpumppua korjaamaan menevä huoltomies voi samalla vilkuilla, mitä muuta kodissa voisi laittaa kuntoon. Hän voi lopuksi kertoa havainnoistaan ja kysyä, sopiiko, että meiltä ollaan sinuun yhteydessä.

Myynninvalmentaja Reijo Mylläri kouluttaa käyttäytymisen, tunnevaikuttamisen ja itsevarmuuden taidoissa. Hän kertoo, miten myyjänä toimitaan vakuuttavasti ja miten sanavalinnat vaikuttavat. Työnohjausta, sosiologiaa, viestintää, sosiaalipsykologiaa, psykologiaa ja NLP-tekniikoita opiskelleella Myllärillä on koulutuksen ja kymmenien vuosien käytännön kokemuksen kautta paljon tietoa ihmisten käyttäytymisestä, tunteisiin vaikuttamisesta ja muistijäljen jättämisestä. Asiaa ja tunnetta kuljetetaan mukana rinta rinnan.

Valmennus on ei ole luento, vaan Mylläri antaa tietoa, joka viedään käytäntöön tekemällä itse. Koulutus on kokemuksellinen ja vaikuttava. Se muistetaan ja uusia opittuja asioita otetaan myös käyttöön. Samalla huonoista keinoista päästään eroon. Myynninvalmennuksesta jokainen saa mukaansa vähintään yhden asian, jota pystyy käyttämään päivittäisessä työssään

Palautetta:

Kurssilla parasta oli kokonaisuus ja harjoitukset. Kouluttajalla oli erinomainen keskustelutyyli. Harjoitukset tukevat teoriaa. Hyvä intensiivinen tunnelma. Hienosti suunniteltu kokonaisuus. Miellyttävä kouluttaja.

Blogikirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia