Bisnestaikureiden valmennuksessa opit tehokkaasti myyjälle tarpeelliset taidot.
Valmennusmodulit soveltuvat sekä kokeneille että aloitteleville myyjille, sillä sisältö painotetaan osallistujien kokemusten perusteella. Menetelmät ovat vaikuttavan asiasisällön lisäksi turvallisia sekä viihdyttäviä, jolloin oppiminen on tutkitun tehokasta.

Messut ovat myyntitapahtuma! Ne ovat muuhun myyntityöhön verrattuna erilainen asiakaskohtaaminen, joka vaatii erilaisen myynnin prosessin hallinnan.
Valmennuksessa opetellaan tehokkaat messuilla toimimisen keinot.

 • Mitä tulee tehdä ennen messuja
 • Miten valmistautua messupäiviin
 • Kuinka herättää asiakkaiden kiinnostus
 • Kuinka asiakkaita ohjataan myynnillisesti
 • Miten jatkotoiminnasta sovitaan
 • Messujen jälkeen tehtävät asiat

Sopii sekä myyjille että muulle messuosaston henkilöstölle.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin saat heti ladattavaksi Messuvalmennusta käsittelevän ilmaisen pdf-materiaalin!

Peruste taitojen hyödyntämiselle asiakkaan kohtaamisessa on hyvä vuorovaikutus. Parempia myyntikohtaamisia syntyy silloin, kun osaat

 • Vaikuttaa omaan tunnetilaasi
 • Pystyt tietoisena ajattelemaan itseäsi vahvistavalla tavalla
 • Osaat käyttäytyä luontevasti erilaisten ihmisten kanssa
 • Osaat kytkeä myynnin ja tavoitteet tekemisiisi

Valmennuksen jälkeen pystyt käyttäytymään luontevammin ja itsevarmemmin erilaisissa myyntitilanteissa

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin saat heti ladattavaksi Kohtaamiskoulutusta käsittelevän ilmainen pdf-materiaalin!

Myyntiprosessi sisältää eri vaiheita ja vaatii myyjältä monipuolisia myyntitaitoja ja tekniikoiden hallintaa. Asiakkaat odottavat ammattitaitoiselta myyjältä hyvää myyntiprosessin hallintaa ja tilanteen johtamista.

Myyntityön vaiheet -koulutuksissa opitaan muun muassa

 • Päätöstekniikoita, ”klousaamista”
 • Kysymysmenetelmiä
 • Vastaväitteiden käsittelyä
 • Perustelutaitoja, ”argumentointia”
 • Hinnan esittämistä

Jos sinulla on sekä hyvät kohtaamistaidot että myyntityön eri vaiheet hallussa, olet todennäköisesti tuleva huippumyyjä!

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin saat heti ladattavaksi Myyntityön vaiheet myynnin valmennuksessa käsittelevän ilmaisen pdf-materiaalin!

Tunneäly myyntityössä on noussut keskeiseksi tekijäksi onnistuneen myynnin ja asiakassuhteen luomisessa. Myyjän tunneperäiset myynnin esteet voivat tutkimusten mukaan pitää myyjän suorituksen jopa 30-40% matalammalla tasolla kuin mihin hän pystyisi ilman niitä.

Valmennuksessa

 • selvitetään yksilölliset myynnin esteet
 • perehdytään esteiden syihin
 • poistetaan mentaaliset myynnin esteet
 • opitaan uudet ja tehokkaat toimintatavat

Tunneälykkyyden kehittäminen on nostanut monet keskivertomyyjät huippumyyjiksi.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin saat heti ladattavaksi Tunneälytaidot myynnin valmennuksessa käsittelevän ilmaisen pdf-materiaalin!

Valmennuksessa pureudutaan ihmisen ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen prosesseihin hänen toimiessaan ostoroolissa. Ostamisen näkökulmien kautta peilataan omaa toimintaa myyjänä ja opitaan löytämään kriittisiä pisteitä myyntiprosessista.

Valmennus antaa välineitä kehittää sekä omaa toimintaa että myyntiprosessia vastaamaan asiakkaan ostamisen tapoja.

Kirjoita sähköpostiosoittesi niin saat heti ladattavaksi lisätietoa Ostamisen psykologiasta myyjän työssä.

Lisää toteutustavasta ja palautteesta

LUE TÄÄLTÄ

Blogikirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia